Virussen, angsten en bewustwording

Zoals zoveel anderen ben ik zoekende naar een manier om tegen de wereldwijd bekende virussen
aan te kijken of mee om te gaan. Ik weet niet zo goed wat ik moet voelen als het om Covid 19 en alle
aanverwante mutaties gaat. Ook de maatregelen en alles wat dit tegenspreekt beangstigt mij op een
bepaalde manier.
Daarom ben ik uitgegaan van hetgeen ik nu weet en ben mezelf vragen gaan stellen:

 • Zou het kunnen dat het niet uitmaakt of je bang bent voor het virus of dat je eerder bang bent voor de gevolgen van de maatregelen…
 • Zou het kunnen dat het hier helemaal niet om gaat?
 • Zou het kunnen zijn dat het hier gaat om een ander bewustwordingsproces?
 • Als er een relatie is tussen emoties, spanningen en ziektes, zou het kunnen zijn dat er dan ook een relatie is tussen emoties, spanningen en virussen?
 • Zou het kunnen zijn dat een virus met angsten te maken heeft?
 • En zou het kunnen zijn dat het hier om onverwerkte primaire angsten gaat?
 • Het blijkt dat het virus zich uit in verschijnselen zoals griep, keelpijn, benauwdheid, verlies van geur en smaak e.d. Als ik kijk naar primaire angsten, dan uiten zich deze vaak op dezelfde manier. Zou het kunnen zijn dat er een verband is tussen deze twee?
 • Inmiddels weet ik dat oude primaire onverwerkte angsten voelbaar zijn in het midden of achter in het keelgebied. Deze angsten voelen aan als zeer benauwd en beklemmend.
 • Recente primaire angsten zijn voelbaar vooraan in het keelgebied. Die voelen aan als brokken of dikke keel alsof je een beginnende keelontsteking hebt. Zou het kunnen zijn dat virussen geen virussen zijn, maar uitingen van onverwerkte primaire angsten?
 • Het is bekend dat oudere mensen vatbaarder zijn dan jonge mensen. Oudere mensen hebben ook meer oude onverwerkte angsten. Zou dit kunnen verklaren waarom deze mensen dus ernstigere klachten hebben?
 • Waarom hebben gezonde volwassenen en jonge kinderen dan soms ook ernstige klachten?
 • Zou het kunnen zijn dat zij bepaalde oude onverwerkte angsten, wellicht van heel vroeger of zelfs erfelijke angsten vanuit ouders bij zich dragen?
 • Zou het ook kunnen zijn dat angsten bepaalde stoffen afscheiden in het lichaam?
 • Zou het kunnen zijn dat deze stoffen een relatie met virussen hebben?
 • Zou dit de reden kunnen zijn waarom je soms wel en soms niet negatief getest wordt en je nergens last van hebt?
 • Zou het kunnen zijn dat dit misschien heel normaal is?
 • Zou het kunnen zijn dat er in tijden van onderdrukking, oorlog, natuurrampen een soort groepsangst is ontstaan?
 • En zou het kunnen zijn dat deze grotere primaire onverwerkte groepsangst ergens in de wereld omhoog is gekomen bij zeer angstige mensen, na een zeer angstige periode in een zeer angstige omgeving?
 • Zou het kunnen zijn dat dus niet een virus, maar de angst besmettelijk is?
 • Of zou het kunnen zijn dat er juist in deze tijd veel angsten naar boven komen?
 • En zou het kunnen zijn dat door de vele aandacht aan een angst, een angst groeit?
 • Zou het dan ook kunnen zijn dat door de trigger van deze angst en de toename van aandacht voor de angst, juist de oude angsten naar boven komen?
 • En zou het kunnen zijn dat oude angsten graag verwerkt willen worden?
 • Zou het kunnen zijn dat wij nooit goed hebben geleerd om op de juiste manier om te gaan met onze angsten?
 • En zou het kunnen zijn dat spanning en angst pas vrij kan komen als je een tijdje hebt kunnen ontspannen?
 • En dat deze onverwerkte angsten zich juist uiten na een rustperiode na onzekere tijden?
 • En dat ze dus omhoogkomen, spanningen en benauwdheidsklachten veroorzaken?
 • En dat de primaire onverwerkte angsten hiermee aangeven dat ze verwerkt willen worden?
 • En dat wij dit tegenwoordig niet meer begrijpen?
 • En dat wij afleiding zoeken om deze opkomende oude primaire onverwerkte angsten niet te
 • hoeven voelen? (Sporten, sociale media, weg-eten, wegslikken, medicatie etc)
 • Het is bekend dat een lichaam zichzelf opschoont door ziekte, bijvoorbeeld door het krijgen van griep. Je ziet ook vaak dat mensen ziek worden na een hele stressvolle periode. Koorts zorgt ervoor dat bacteriën virussen etc worden opgeruimd. Zou het kunnen zijn dat door het innemen van medicatie je dit proces dus verstoort en je dus ook je angsten niet opruimt?
 • En zou het kunnen dat deze angsten zich dan op een andere manier weer manifesteren?
 • En zou het kunnen zijn dat dit de reden is dat het zogenaamde virus gaat muteren?
 • En zou het kunnen zijn dat we, als we angstig blijven, na deze mutatie weer een andere mutatie krijgen?
 • En zou het kunnen dat de maatregelen eigenlijk helemaal zo gek nog niet zijn?
 • Zou het kunnen zijn dat juist de maatregelen ons een seintje geven dat we naar binnen moeten keren?
 • En zou het kunnen zijn dat we naar onszelf moeten gaan kijken en onze angsten moeten aangaan en doorvoelen?
 • Zou het dan ook kunnen zijn dat als we dit doen en we het voor elkaar krijgen om onze angsten te voelen en te doorleven, we niet meer ziek worden?
 • Zou het kunnen zijn dat als we onze angsten aangaan, voelen en doorleven het eigenlijk helemaal niet meer uitmaakt wat er ons te gebeuren staat?