8. Ouder en kind

Ouders en kinderen zijn altijd emotioneel met elkaar verbonden. In de familie spelen familiepatronen en bijbehorende emotionele spanningen een grote rol. Zelfs in families met niet biologische ouders of kinderen komen deze patronen voor.  

Kinderen hebben veelal dezelfde angsten als (een van) de ouders. Het ene kind heeft meer angsten van de ene ouder, terwijl het andere kind juist de angsten van de andere ouder beleeft. Vaak zien wij de angsten ook bij de opa’s en oma’s terug.  

Onze benadering bij problemen met of bij kinderen richt zich in de eerste instantie op de ouder(s). Een kind is een spiegel van de ouder. Het kind kan exact hetzelfde ongewenste gedrag of juist het tegenovergestelde gedrag laten zien. Zij spiegelen vaak letterlijk het probleem van de ouder, maar door de blinde vlekken die wij allemaal bezitten, herkennen ouders hun eigen probleem meestal niet. Pas als van de ouder(s) de spanningen zijn losgemaakt, gaan we het kind behandelen. Soms is dat niet meer nodig, omdat de kinderen door het loslaten van de spanningen van ouders, zelf herstellen. 

Bij gedrags- en opvoedproblematiek of vragen rondom de dagelijkse omgang met elkaar kan het inzetten van de Present Child® methode nodig zijn. Voor meer informatie, zie de website van Beatine: www.beatine.com